Financování

Proces rezervací, uzavírání smluv a vlastního financování budoucí koupě je rozdělen do 4 hlavních celků, jež na sebe navazují jak časově, tak funkčně.

ústní rezervace

Číst více

rezervační smlouva

Číst více

smlouva o smlouvě
budoucí kupní

Číst více

Kupní smlouva

Číst více

Ústní rezervace

Uvědomujeme si, že výběr správné nemovitosti vyžaduje potřebný čas na posouzení. Proto Vám nabízíme tzv. předrezervaci, během které není byt v aktuální nabídce a vy máte 3 dny na rozmyšlenou.

Rezervační smlouva

Pokud se v těchto 3 dnech rozhodnete pro koupi nemovitosti, připravíme vám rezervační smlouvu. Součástí této smlouvy je rezervační poplatek ve výši 100 000 Kč. Tento poplatek je splatný do 5 dnů od podpisu smlouvy. Samozřejmě se rezervační poplatek stane součástí celkové kupní ceny.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Do jednoho měsíce od podpisu rezervační smlouvy vás kontaktujeme ohledně podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. V této fázi stačí uhradit do 10 dní od podpisu prvních 20 % z kupní ceny (rezervační poplatek je odečten).

Kupní smlouva

Zbývajících 80 % z kupní ceny hradíte až po kolaudaci projektu, před podpisem kupní smlouvy. Po doplacení celé kupní ceny, společně podepíšeme kupní smlouvu. V případě financování hypotékou následuje úhrada vlastních zdrojů, podpis Zástavních smluv, vyčerpání hypotečního úvěru, poté podpis Kupní smlouvy.

Jako bonus pro naše klienty nabízíme individuální možnost financování. Tato forma individuálního platebního kalendáře spočívá v poskytnutí procentuální slevy našim klientům v případě, že složí první zálohu z kupní ceny vyšší než 20 %.

Finanční
servis

Naším cílem je spokojený klient, proto vám nabízíme také kompletní servis v oblasti hypotečního financování tak, abychom ušetřili váš čas. Využitím našeho na bance nezávislého hypotečního poradce, získáte mnoho výhod v porovnání s přímou komunikací v bance:

Finanční servis

Pomůžeme vám s financováním

  • Nulový poplatek za zpracování hypotéky
  • Zajištění ocenění nemovitosti je samozřejmostí
  • Vyřídíme veškerou administrativu s bankou i katastrálním úřadem
  • Nejnižší úroková sazba
  • Všechny naše služby jsou pro naše klienty zdarma
  • Jako bonus nabízíme možnost odstoupení od uzavřené rezervační smlouvy v případě neschválení námi zajišťovaného hypotečního úvěru, a to bez sankcí včetně vrácení rezervačního poplatku
  • Kontaktní údaje: hypoteky@cpipg.com